Wie is wie?

Ichtus Leuven is een heel enthousiaste groep studenten.

Er zijn dan ook wat mensen die een taak op zich nemen.

  • Het praesidium geeft ons dit jaar leiding, met aan het hoofd de voorzitter. Ter ondersteuning heeft de voorzitter een team met een ondervoorzitter, kringcoördinator, penningmeester, projectmanager, evangelisatie-, aanbiddings- en gebedsverantwoordelijke. Daarnaast hebben sommigen van hen nog een extra taak zoals eerstejaarswerking, internationale werking en het updaten van de sociale media. Samen organiseren en verzorgen ze de gemeenschappelijke avonden.Kerstactiviteit 2014

  • Elke andere week wordt er dan weer samengezeten in kringen. Een kring bestaat uit ongeveer acht leden, waarvan één of twee kringleiders. Er is altijd één internationale kring, de overige kringen zijn Nederlandstalige kringen. Kringen zijn voor Ichtus heel belangrijk, de mensen die ze leiden dus ook! Wil je nog aansluiten bij een kring, aarzel dan niet contact op te nemen via het e-mailadres: leuven@ichtus.be.

  • Zowel de gemeenschappelijke avonden, de evangelisatie als de kringavonden worden gedragen door de leden van Ichtus Leuven. Zonder de samenwerking tussen de leden en de stuurgroep zou men er niet in slagen de activiteiten op een goede en kwaliteitsvolle manier te organiseren. De stuurgroep laat zijn leden zoveel mogelijk bijdragen in de activiteiten die het verzorgt.311162_444749398915371_1568417134_n

Advertentie