Ichtus Leuven is een heel enthousiaste groep studenten.

Er zijn dan ook wat mensen die een taak op zich nemen.

  • Het praesidium geeft ons dit jaar leiding, met aan het hoofd de praeses. Ter ondersteuning heeft zij een team van deskundige specialisten: een vicepraeses, missio, lector, fiscus, precator alsook eerstejaarswerkers, pastorale aanspreekpunten, een muziek- en funteam. Samen organiseren en verzorgen ze de gemeenschappelijke avonden.Kerstactiviteit 2014

  • Elke andere week wordt er dan weer samengezeten in kringen. Op dit moment beschikt de Ichtusgroep over acht kringen van ongeveer tien personen. Elke kring heeft een of twee kringleiders. Kring I is de internationele kring, die in het Engels gehouden wordt, terwijl Kring II, III, IV, V, VI, VII en VIII Nederlandstalige kringen zijn. Kringen zijn voor Ichtus heel belangrijk, de mensen die ze leiden dus ook! Wil je nog aansluiten bij een kring, aarzel dan niet contact op te nemen via het e-mailadres: leuven@ichtus.be.

  • Zowel de gemeenschappelijke avonden, de evangelisatie als de kringavonden worden gedragen door de leden van Ichtus Leuven. Zonder de samenwerking tussen de leden en de stuurgroep zou men er niet in slagen de activiteiten op een goede en kwaliteitsvolle manier te organiseren. De stuurgroep laat zijn leden zoveel mogelijk bijdragen in de activiteiten die het verzorgt.311162_444749398915371_1568417134_n

Advertenties