Praesidium

Het praesidium van Ichtus Leuven voor het academiejaar 2020-2021 bestaat uit zes leden, die zich hieronder kort aan u zullen voorstellen.

The praesidium of Ichtus Leuven for the academic year 2020-2021 consists of six members who will briefly introduce themselves.


Voorzitter/president: Joshua

Hey daar!
Mijn naam is Joshua en dit jaar heb ik de eer om voorzitter te mogen zijn van Ichtus Leuven! Ik ben dan ook altijd een aanspreekpunt voor jullie, in good and bad times. 😉 Naast Ichtus werk ik aan mijn studie biomedische wetenschappen hier aan de KUL, of zie je me bezig werken aan één van m’n vele interesses. Ik hoop jullie snel te mogen ontmoeten op één van onze avonden!
Tot op Ichtus!

Hi there!
My name is Joshua and I have the honour of being the president of Ichtus Leuven! I am your contact person, in good and bad times. 😉 Besides Ichtus, I study Biomedical science at the KUL or I am doing one of the many other interests and activities I have. I hope to see you soon at one of our nights! See you then!


Ondervoorzitter/vice-president: Andrea

Hallo allemaal!!
Mijn naam is Andrea, ben 21 jaar oud en studeer Biomedische wetenschappen. Dit jaar is het AL mijn 5de jaar bij Ichtus (wat vliegt de tijd!). Mijn laatste jaar wil ik het dan extra goed doen door ondervoorzitter van jullie te zijn. 🙂 Daarnaast sta ik ook in voor de internationale werking, wat mij super tof lijkt! Jullie mogen met al jullie vragen naar mij toekomen en voor McDonalds mag je me zelfs uit bed bellen. 😉 Ik hoop dat het een gezegend jaar mag worden en dat ik je snel mag zien op een van onze komende activiteiten!
Tot dan!!

Hello everyone!!
My name is Andrea, I am 21 years old and I study Biomedical science. This year will be my fifth year at Ichtus (time flies!). I wanted to make sure to enjoy my last year by becoming your vice-president. 🙂 In addition, I organise extra activities for the internationals. You can ask me anything and if you want to go to McDonalds you can even call me out of bed. 😉 I hope this year will be a blessed year and to see you soon at one of our activities!
Till then!


Kringcoördinator/small group coordinator: Ruth

Hallo!
Mijn naam is Ruth Vandebroek en ik zit in mijn laatste jaar taal- en letterkunde Nederlands en Engels. Vorig jaar was ik voor de eerste keer kringleider en dat vond ik zo leuk dat ik dit jaar kringcoördinator ben geworden. Dat betekent dat ik nog steeds kringleider kan zijn, maar ook meer betrokken kan zijn in het reilen en zeilen van ichtus. Daarnaast verzorg ik de eerstejaarswerking dus als je nieuw bent geen zorgen ik laat je niet verloren lopen in de groep!
Hopelijk tot snel!

Hello!
My name is Ruth Vandebroek and I am finishing up my degree in linguistics and literature Dutch and English. Last year, I was one of the small group leaders en I liked it so much that I have decided to become the small group coordinator this year. Now I can still be a small group leader but I can also be more involved with the innerworkings of Ichtus. In addition, I am in charge of organising activities for the first years so if you are knew I will help you get to know the group!
Hopefully I will meet you soon!


Penningmeester/treasurer: Liesbeth

Halloooo
Mijn naam is Liesbeth en dit jaar ben ik penningmeester van Ichtus Leuven. Ik heb hiervoor gekozen omdat Ichtus gewoonweg FANTASTISCH is en daarom wil ik er graag aan meewerken. 🙂 Naast Ichtus ben ik druk bezig met mijn studie logopedie en audiologie.
Hopelijk tot snel op een van onze Ichtusavonden!
Groetjes Liesbeth

Halloooo
My name is Liesbeth and this year I am the treasurer of Ichtus Leuven. I have chosen this because Ichtus is just AMAZING and I want to help. 🙂 Besides Ichtus, I am busy studying speech therapy and audiology. Hopefully I will see you soon at one of the activities!
Greets Liesbeth


Aanbiddings- en gebedsverantwoordelijke/prayer + worship leader: Frauke

Hallo,
ik ben Frauke Billiet en ik studeer Agogische Wetenschappen aan de VUB! Vorig jaar werd ik die ene van Ichtus Brussel genoemd, dit jaar noem ik mezelf met trots de nieuwe Gebeds- en Aanbiddingsleider van Ichtus Leuven. 🙂 Ik kijk enorm uit naar een nieuw academiejaar waar we samen kunnen werken aan een diepere relatie met onze God, die ons stuk voor stuk zo wondermooi gemaakt heeft!
Heel veel liefde & see you soon

Hello,
I am Frauke Billiet and I study Agogic science at the VUB! Last year, I was that one person from Ichtus Brussels, but this year I can proudly say that I am the new Prayer and Worship leader of Ichtus Leuven. 🙂 I really look forward to the new year where we can work at a deeper relationshop with our God, who has made each of us zo beautiful!
Lots of love & see you soon


Evangelisatieverantwoordelijke/evangelization leader: Sanne

Hey iedereen!
Mijn naam is Sanne en ik ben 21 jaar. Ik ben juriste in opleiding (je mag je juridische casussen altijd aan mij voorleggen 😉 ) en dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de evangelisatiewerking in Ichtus Leuven. Ik kijk er enorm naar uit om Leuvense studenten kennis te laten maken met Jezus’ onmetelijke liefde. Want zelfs in deze onzekere tijden is er een HOOP die zeker is!
Heel veel zegen en tot op de G.A.’s?

Hi everyone!
My name is Sanne and I am 22 years old. I am a lawstudent in training (you can always ask me any legal questions you have 😉 ) and this year I will be leading the evangelization for Ichtus Leuven. I am really looking forward to introducing the students of Leuven to the immeasurable love of Jesus. Even in these uncertain times there is still HOPE!
Lots of blessings and till we meet at the activities?


Samen staan we in voor de optimale werking van Ichtus Leuven, door het organiseren van gemeenschappelijke avonden, kringavonden en andere activiteiten. Wij verlangen ernaar om Ichtus als groep, maar ook een ieder individueel dichter naar God te zien toegroeien. We verlangen ernaar dat eenieder een levensstijl van aanbidding aan gaat nemen en dat het leven van eenieder zich gaat centreren rond God en Zijn verlangens voor ons en voor de wereld. Samen met onze leden hopen we dan ook wekelijks een goede tijd te hebben en willen we bouwen aan de relatie met God. Ichtus Leuven als vereniging bouwt op God doorheen het enthousiasme en de inzet van de studenten.

Together we ensure the optimal functioning of Ichtus Leuven by organizing communal evenings, small group evenings and other activities. We long to see Ichtus grow closer to God, not just the group but also avery individual memeber. We long for everyone to adopt a lifestyle of worship and for everyone’s life to be centered around God and His desires for us and for the world. Together with our members we hope to have a good time every week and we want to build a relationship with God. Ichtus Leuven as an association builds on God through the enthusiasm and commitment of the students.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: