Jaarthema

Dit academiejaar!

Elk jaar gaan we specifiek in op één thema, waarvoor we verschillende sprekers uitnodigen. Dit jaar werken we rond het thema ‘Influencers’, waarin we binnen dat thema zullen werken rond hoe wij als studenten een invloed kunnen gaan uitoefenen op de buitenwereld.

Welke onderwerpen we wanneer behandelen, kan je vinden in onze agenda en op onze Facebookpagina.

 

Vorig academiejaar!

Afgelopen jaar werkten we rond het thema ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. Hier gingen wij in op verhalen in de bijbel, maar ook de verhalen van invloedrijke mensen doorheen de geschiedenis en ons eigen verhaal in deze wereld.

Twee jaar geleden werden er binnen Ichtus Leuven verschillende lezingen gehouden omtrent het thema ‘ Bijvoorbeeld‘.Hierbij dachten we na over voorbeelden in de Bijbel, de geschiedenis en de maatschappij, maar ook hoe wij een voorbeeld voor andere kunnen zijn.. Kringen vonden ook om de week plaats, zodat er in kleinere groep dieper op dit thema kon ingegaan worden.

Het grootste project, waar een heel jaar voor gezwoegd, vergaderd en gepland is, was echter de Mission Week. Deze week vol van uitreiken naar studenten, droeg als titel ‘Loading Life‘.

Al deze activiteiten werden georganiseerd met behulp van de aanwezige draagkracht van de Ichtusgroep. De samenwerking met de Ichtusleden staat centraal in evangelisatie, want samen willen we uitreiken en samen kunnen we onder Gods genade mooie doelen bereiken.

Advertentie