Dit academiejaar!

Elk jaar gaan we op specifiek in op 1 thema, waarvoor we verschillende sprekers uitnodigen. Dit jaar werken we rond ‘Herstel’. We leven in een gebroken wereld. Overal rondom ons zien we kapote relaties, lijden, zonde, verderf, … Het komende jaar willen we eerlijk kijken naar de gebrokenheid rondom ons. We willen samen hopen op herstel en nadenken hoe wij in ons studieveld, op kot, … mee kunnen bouwen aan Gods plan om alles nieuw te maken en de wereld weer met Hem te verzoenen.

Welke onderwerpen we wanneer behandelen, kan je vinden in onze agenda en op onze Facebookpagina.

 

 

Vorig academiejaar!

Afgelopen jaar bracht Ichtus Leuven het Marcusdrama in Leuven en  werden er verschillende lezingen gehouden omtrent het thema: ‘Uitzending gemist‘. We wilden ons geloof handen en voeten geven. Ook werd reeds met een heus kerstkoor op straat gezongen. We hadden een fantastische tijd samen in het aanrijken van de pracht van de komst van Jezus aan de Leuvense voorbijgangers. Verschillende leden van Ichtus Leuven gingen ook wekelijks op straat met CityLife Perspective. Kringen en bidstonden vonden ook om de week plaats.

Het grootste project, waar we samen een heel jaar naar gewerkt hebben, was echter de Mission Week. Deze week vol van uitreiken naar studenten, droeg als titel ‘This is Life‘.

Al deze activiteiten werden georganiseerd met behulp van de aanwezige draagkracht van de Ichtusgroep. De samenwerking met de Ichtusleden staat centraal in de evangelisatie, want samen willen we uitreiken en samen onder Gods genade kunnen we mooie doelen bereiken.

Advertenties